Administrator

รับสมัครงาน หางาน Administrator

Jones Lang LaSalle – กรุงเทพฯ – 1. จัดทำสรุปงานประชุม 2. จัดทำสรุปการบันทึกมิเตอร์น้ำ – ไฟ 3. จัดเตรียมการประสานงานและจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องมือช่างรวมทั้งตรวจสอบและสรุป 4. รับแจ้งเรื่องขอบริการจากลูกค้า / ฝ่ายอาคาร / ฝ่าย รปภ. และแม่บ้าน และจัดทำสรุปทุกสัปดาห์ 5. ประสานงานติดต่อกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในองค์กร ลูกค้า และผู้รับเหมา 6. จัดพิมพ์งานเอกสาร 7. จัดเก็บเอกสารเข้าและออก 8. ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา Qualification • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความซื่อสัตย…์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี Full/Part Time Full-Time Regular/Temporary Regular…

26 March 2016 | 8:57 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments