AIS Call Center (ภาษาจีน / เกาหลี / ญี่ปุ่น / พม่า)

รับสมัครงาน มองหางาน AIS Call Center (ภาษาจีน / เกาหลี / ญี่ปุ่น / พม่า)

กรุงเทพฯ – ารขายหรือตอบปัญหาทั่วไป AIS Call Center ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยแนะนำกิจกรรมการตลาด แนะนำสินค้าและบริการให้ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ทำให้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงรายได้กว่า 54 % ในปี 2554 พร้อมนำเสนอบริการคุณภาพให้แก่ลูกค้ากว่า 34 ล้านเลขหมาย หรือ 44 % ของจำนวนผู้ใช้บริการในประเทศไทย ปัจจุบันมีลูกค้าโทรติดต่อเดือนละ 3.4 ล้านสายกับจำนวนพนักงาน 2,700 กว่าคน AIS Call Center (ภาษาจีน / เกาหลี / ญี่ปุ่น / พม่า) เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้าและบริการของ AIS แก่ลูกค้าชาวต่าง…ประเทศ (จีน / เกาหลี /ญี่ปุ่น / พม่า) ที่ใช้บริการเครือข่าย AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ อัตรา 10 เงินเดือน 15,000 บาท ++ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต โปรโมชั่นค่าโทรราคาพิเศษ ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือราคาพิเศษ เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตร สิทธิประกันสังคม ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 2. มีความรู้ความสามารถ สามารถสื่อสารภาษาจีน หรือ เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น หรือ พม่า ได้เป็นอย่างดี 3. มีทัศนคติในงานบริกา…

28 August 2015 | 5:27 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments