AIS Fibre Contact Center (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที 25 ต.ค. 2561)

หางาน ค้นหางาน AIS Fibre Contact Center (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที 25 ต.ค. 2561)

บางรัก, บางรัก, กรุงเทพฯ – ** 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 4. รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป 5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 626 แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 ที่ทำการสาขาถนนพระราม 4 แขวงพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 10500 ติดต่อ : คุณกัณตินันท์ โทรศัพท์ : 02-029-2565 เว็บไซต์ : แผนที่ :…บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย โดยนำเสนอบริการที่เป็นเลิศยาวนานกว่า 21 ปี ให้กับสังคมไทยด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมกว่าร้อยละ 97 ของประเทศ AIS Call Center ศูนย์บริการลูกค้าคอลเซ็นเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าให้กับ AIS โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นหลัก นอกเหนือจากบริการก่อน/หลังก…

30 September 2018 | 7:57 am งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments