Analyst เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์

หางาน กำลังหางาน Analyst เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์

บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด บริการวิจัยคลินิก Analyst เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ • ทำงานในห้องปฏิบัติการ • เตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ • จัดเตรียมเอกสารในการทำการทดลอง • บันทึกเอกสารการทำการทดลองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ • ดูแล และ บำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ • รายงานความคืบหน้าของงานที่รับผิดชอบ และ รายงานปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบ อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามประสบการณ์ สวัสดิการ : ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย – หญิง อายุ 22-35 ปี 2. วุฒิปริญญ…าตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์/สาขาเคมี หรือ เคมีวิเคราะห์ 3. มีประสบการณ์ในห้องปฏบัติการอย่างน้อย 1-2 ปี / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 4. มีทักษะความรู้เครื่อง HPLC หรือ LC-MS/MS 5. หากเคยผ่านการอบรม ISO17025 / GPA : Good Practice Analysis หรือมีความรู้พื้นฐาน (ได้รับพิจารณาพิเศษ) 6. มีทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านและเขียน ขั้นพื้นฐานได้บ้าง 7. สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 8. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน สถ…

10 June 2018 | 3:51 am งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments