Architect

รับสมัครงาน หางานใหม่ Architect

(D55) Design55 Studio Co., Ltd. – ไทย – Administration) อาจวางแผนและควบคุมงานที่สถาปนิกจะได้รับทำเป็นประจำตลอดปี คือ งานปรับ ปรุง ดัดแปลง แก้ไข ตัวอาคารเพื่อความทันสมัยสวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอ สถาปนิกอาจมีความชำนาญในอาคารบางชนิดเป็นพิเศษ เช่น การออกแบบการใช้ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ช่วงเวลา: 06/20/2016 to 06/20/2017…ข้อมูลตำแหน่งงาน จำนวน: 1 สถานที่ทำงาน: Design55 Studio Co., Ltd. เงินเดือน: ตามตกลง -วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม -มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto Cad, SketchUp, Photoshop ,3D และ Microsoft Office. -มีประสบการณ์ในการทำงาน -สามารถทำแบบก่อสร้าง และประเมินราคาได้ -มีมนุษยสัมพันธ์ดี -บันทึกรายละเอียดความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -ออกแบบเบื้องต้น (Schematic Design) ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า -ออ…

23 June 2016 | 7:47 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments