Assistant Reservation Manager

รับสมัครงาน งานใหม่ Assistant Reservation Manager

ไทย – งานดูแลระบบจองห้องพัก สวัสดิการ ประกันสังคม ชุดพนักงาน เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การโรงแรม ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป 1. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2. ขยัน ซื่อสัตย์ 3. มีความละเอียด รอบคอบ 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาจีนได้ดี 5. มีประสบการณ์โรงแรมระดับ 5 ดาว จะได้รับการพิจารณาพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท…

18 July 2016 | 10:38 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments