Asst Supervisor Fructose (ฉะเชิงเทรา)

รับสมัครงาน มองหางาน Asst Supervisor Fructose (ฉะเชิงเทรา)

ตำบลเกาะขนุน, อำเภอพนมสารคาม, จังหวัดฉะเชิงเทรา – ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสารปรุงแต่ง อาทิ ซอร์บิทอล น้ำตาลเด็กซ์โตส และกลูโคส ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในลูกกวาด,ขนมหวาน รวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมเคมีอื่นๆ สวัสดิการ รถรับ – ส่งพนักงาน ยูนิฟอร์ม เบี้ยขยัน 850 บาทต่อเดือน อาหารกลางวัน โบนัสประจำปี หยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 6 วัน วันหยุดประเพณีปีละ 13 วัน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าเสือม บางตำแหน่ง ค่าน้ำมันบางตำแหน่ง ตำแหน่ง : Asst Supervisor Fructose (ฉะเชิงเทรา) รายละเอียด…ของงาน – วางแผนให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย – ตรวจเช็คพนักงานตามจุดปฏิบัติงานต่างๆว่ามาทำงานหรือไม่มาทำงาน – อบรมพนักงานทุกจุดให้ปฏิบัติงานให้ถูกวิธีตามเครื่องจักรและการใช้งาน – ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท – ดูแลตรวจเช็คเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และตรวจเช็คเอกสารในกระบวนการผลิตต่างๆ – เมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหาต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนและแจ้งแผนกซ่อมบำรุงให้มาทำการซ่อมบำรุง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา 1 อัตรา ค…

14 April 2017 | 10:38 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments