Bakery Manager ประจำสาขา กำแพงเพชร นครนายก ชัยภูมิ นครปฐม ราชบุรี หาดใหญ่ พิษณุโลก

งาน กำลังหางาน Bakery Manager ประจำสาขา กำแพงเพชร นครนายก ชัยภูมิ นครปฐม ราชบุรี หาดใหญ่ พิษณุโลก

ภาคกลาง – บริษัท สต๊าฟฟิ่ง ซัคเซส จำกัด รับสมัครงาน Bakery Manager ประจำสาขา กำแพงเพชร นครนายก ชัยภูมิ นครปฐม ราชบุรี หาดใหญ่ พิษณุโลก บริษัทที่ปรึกษาด้านการแผนด้านโทรคมนาคมและไอที บริษัท สต๊าฟฟิ่ง ซัคเซส จำกัด 1213/322 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel : 02-934-4100 E-mail : taffingsuccess-thailand.com Website : ww.staffingsuccess-thailand.com Bakery Manager ประจำสาขา กำแพงเพชร นครนายก ชัยภูมิ นครปฐม ราชบุรี หาดใหญ่ พิษณุโลก ประจำสาขา กำแพงเพชร นครนายก ชัยภูม…ิ นครปฐม ราชบุรี หาดใหญ่ พิษณุโลก หน้าที่รับผิดชอบหลัก มีหน้าทีรับผิดชอบในการวางแผน, จัดการ ควบคุม จัดทำกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับสาขารวมถึงพนักงานที่ทำงานในสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย โดยให้เน้นที่การเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับสาขา ทักษะที่ต้องการ การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ: 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เคยผ่านการอบรมด้านการพัฒนาผู้บริหารชั้นสูงจากสถาบันที่มีชื่อเสียง 2. มีประสบการณ์การณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 5 ปี ความสามารถหลัก 1. มีคว…

13 July 2016 | 10:44 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments