Barista(พนักงานชงกาแฟ) สาขาบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

สมัครงาน งาน มองหางาน Barista(พนักงานชงกาแฟ) สาขาบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา – ได้เลย สถานที่ปฏิบัติงาน : ปั้มพีทีบางน้ำเปรี้ยว (ตรงข้ามตลาดสุวินทวงศ์) จ.ฉะเชิงเทรา จังหวัด : ฉะเชิงเทรา วิธีการรับสมัครงาน : 1) คลิกสมัครใน Jobth ได้เลย 2) กรณีที่ไปสมัครที่งานนัดพบแรงงานจังหวัดต่างๆ หรือสำนักงานจัดหางาน ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่โทรไปนัด สามารถ walk in เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลย 3) เอกสารประกอบในการสมัครงาน มีดังต่อไปนี้ 1>สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด 2>สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3>ใบรายงานผลการศึกษา หรือ transcript ตัวจริงเท่านั้นหรือใบปริญญ…าบัตร ตัวจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันว่าจบจริง (นำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ ไม่สามารถสมัครได้) 4> สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด 5> ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด. 9 , ใบ สด. 43 จำนวน 1 ชุด 6> ใบยืนยันผ่านงาน (ถ้ามี) 7> รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ 8>ใบสมัครงาน ของระบบISO ขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ หรือส่ง Resume มาที่ personnel@pt.co.th บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด…

3 June 2017 | 6:44 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments