BCO สอบและสัมภาษณ์รู้ผลในวันเดียว วันที่ 25 มิ.ย 59 โซนพื้นที่นครปฐม ราชบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ BCO สอบและสัมภาษณ์รู้ผลในวันเดียว วันที่ 25 มิ.ย 59 โซนพื้นที่นครปฐม ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี – จังหวัดนครปฐม – บริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหาและการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ สวัสดิการ – ค่าล่วงเวลา – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : BCO สอบและสัมภาษณ์รู้ผลในวันเดียว วันที่ 25 มิ.ย 59 โซนพื้นที่นครปฐม ราชบุรี รายละเอียดของงาน สอบสอบข้อเขียนพร้อมสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า สถานที่ ณ ห้องประชุม บมจ.เมืองไทยประกันชีว…ิต สาขานครปฐม **เพื่อประจำสาขาในโซนพื้นที่ นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงครมและอ้อมน้อย สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่ นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ้อมน้อย รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ***ตำแหน่งนี้เป็นพนักงานประจำในสังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทางธนาคารฯ ขอ…

9 June 2016 | 10:10 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments