BCO /Teller KBank โซนพื้นที่ชลบุรี (รอบนอก),ชลบุรี(ในเมือง),นครนายก,ฉะเชิงเทรา

หางาน ค้นหางาน BCO /Teller KBank โซนพื้นที่ชลบุรี (รอบนอก),ชลบุรี(ในเมือง),นครนายก,ฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี – จังหวัดฉะเชิงเทรา – บริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหาและการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ สวัสดิการ – ค่าล่วงเวลา – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : BCO /Teller KBank โซนพื้นที่ชลบุรี (รอบนอก),ชลบุรี(ในเมือง),นครนายก,ฉะเชิงเทรา รายละเอียดของงาน สอบสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าBCO **เพื่อประจำสาขาในโซนพื้นที่ ชลบุรี (รอบนอก),ชลบุรี (ในเมือง),นครนายก,ฉะเชิงเทรา… สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่ ชลบุรี (รอบนอก),ชลบุรี (ในเมือง),จันทบุรี,ตราด รายละเอียดงาน : บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ***ตำแหน่งนี้เป็นพนักงานประจำในสังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กำหนดไว้เท่านั้น ผล…

15 November 2016 | 11:00 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments