BCO/Teller KBank โซนพื้นที่ สงขลา พัทลุง นครปฐม

หางาน งานใหม่ BCO/Teller KBank โซนพื้นที่ สงขลา พัทลุง นครปฐม

จังหวัดพัทลุง – จังหวัดสงขลา – บริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหาและการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ สวัสดิการ – ค่าล่วงเวลา – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : BCO/Teller KBank โซนพื้นที่ สงขลา พัทลุง นครปฐม รายละเอียดของงาน สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO **เพื่อประจำสาขาในโซนพื้นที่ สงขลา พัทลุง และนครปฐม สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่ สง…ขลา พัทลุง และนครปฐม รายละเอียดงาน: บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตราสารต่างประเทศ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ***ตำแหน่งนี้เป็นพนักงานประจำในสังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารฯ กำหนดไว้เท่านั้น ผลตอบแทน :- · เป็นพนักงานประจำในสังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) · เงินเดือน · ค่าครองชีพ…

24 December 2016 | 11:55 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments