BLÚ PORT HUA HIN RESORT MALL วันที่ 24-25 ก.พ59 รับสมัคร หัวหน้าแคชเชียร์/พ.แคชเชียร์ ณ ลานจอดรถชั้น GM (OFFICE ฝ่ายบุุคคล ชั่วคราว) สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที TEL.02-269101-5,085

หางาน หางานใหม่ BLÚ PORT HUA HIN RESORT MALL วันที่ 24-25 ก.พ59 รับสมัคร หัวหน้าแคชเชียร์/พ.แคชเชียร์ ณ ลานจอดรถชั้น GM (OFFICE ฝ่ายบุุคคล ชั่วคราว) สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที TEL.02-269101-5,085

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – HIN RESORT MALL วันที่ 24-25 ก.พ59 รับสมัคร หัวหน้าแคชเชียร์/พ.แคชเชียร์ ณ ลานจอดรถชั้น GM (OFFICE ฝ่ายบุุคคล ชั่วคราว) สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที TEL.02-269101-5,085-488-8278 1. จัดทำตารางการปฏิบัติงานของพนักงานแคชเชียร์ 2. อบรมแนะนำการปฏิบัติงานพนักงานแคชเชียร์อย่างถูกต้อง ตามรายการส่งเสริมต่างๆ 3. ดูแลพนักงานแคชเชียร์ ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนด 4. จัดทำสรุปรายได้ ค่านั่งเครื่อง ค่า On duty และ ค่าล่วงเวลาของพนักงานแคชเชียร์ 5. ดำเนินการบันทึกการแก้ไข ปรับปรุง และ ยกเลิกการขายสินค้า ให…ทพได้ หมายเหตุ : * สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เอกสารประกอบการสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี) 5.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว สถานที่ปฏิบัติงาน BLÚ PORT หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ วิธีการรับสมัครงาน ศูนย์การค้าBlúPort Resort Mall หัวหิน เปิดรับสมัคร 💁 พนักงาน / หัวหน้าแคชเชียร์ 👷 ช่างอาชีพ ( ไฟฟ้า/ประปา/แอร์/ลิฟท์/สี/ไม้/ปูน ) 🗓วันที่ 18 – 19 ก.พ. 59 🗓วันที่ 24 – 25 ก.พ. 59 ⏱เวลา 09.00 – 17.00 น. 📝ย…

21 February 2016 | 5:54 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments