Branch Supervisor สาขา นครสวรรค์

สมัครงาน มองหางาน Branch Supervisor สาขา นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ – แบบพนักงาน เงินขึ้นค่าจ้างประจำปี สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี สวัสดิการอื่นๆตามระดับพนักงาน ตำแหน่ง : Branch Supervisor สาขา นครสวรรค์ รายละเอียดของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการขนส่งในแต่ละสาขา วาง Route การขนส่งสินค้าในแต่ละวัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น ประสานงานกับสาขาอื่นๆ ในต่างจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดส่งสินค้า ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้า ในคลังสินค้า ควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท ตรวจสอบขั้นตอนการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท ให…้คำปรึกษาการขนส่งสินค้ากับพนักงานขนส่ง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ โลจิสติกส์ หรือ คลังสินค้า หรือ ขนส่ง 1-5 ปีขึ้นไป รู้เส้นทางการขนส่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบสูง / กล้าตัดสินใจ / สามารถดูแลและควบคุมพนักงานได้เป็นอย่าง…

19 August 2017 | 10:50 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments