Branch Trainee ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทรบุรี และจังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

หางาน งานใหม่ Branch Trainee ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทรบุรี และจังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Let’s start a brighter career future together Branch Trainee ประจำสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทรบุรี และจังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 -ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆ ของทางธนาคารให้แก่ลูกค้า -ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าเพื่อเสนอแผนการเงินและการ ลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า -สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าพร้อมทั้งส…ร้างความไว้วางใจ และหาโอกาสในการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับทางธนาคาร อัตรา : – เงินเดือน : – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการลูกค้า 3. สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ หรือสาขาแบบหมุนเวียนได้ (ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน สำหรับสาขาในศูนย์การค้า สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาระยอง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : วันศุกร์ที่ 22…

13 September 2017 | 2:45 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments