Business Affairs Officer

งาน งานว่าง Business Affairs Officer

พระโขนง, กรุงเทพฯ – จัดสรร / อาคารชุด/ขอติดตั้ง/ย้าย สาธารณูปโภค ของโครงการ รวมถึงมิเตอร์ลูกย่อยของลูกค้าในโครงการ ทุกโครงการ • กำกับดูแล งานขออนุญาตต่าง ๆ ของทุกโครงการในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ • งานนิติกรรมที่ดินเพื่อการพัฒนาเป็นโครงการของบริษัทฯ • โอนกรรมสิทธิ์ บ้าน/ห้องชุด/สาธารณูปโภค ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ • กำกับดูแล ด้านโอนกรรมสิทธิ์ ต่าง ๆ ของทุกโครงการในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ • ปฏิบัตงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงพระโขนงเหนือ เข…ตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : คลองเตย, วัฒนา อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาตร์, นิติศาสตร์ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณตรงไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พอใช้ 4. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Excel, Word และ PowerPoint 5. ทำงานเชิงรุก ทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกในการทุ่มเทต่อการทำงาน 6. มีทักษ…

7 May 2016 | 7:56 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments