Business Development Manager (Key Account)Silom – Thonglor

รับสมัครงาน งานว่าง Business Development Manager (Key Account)Silom – Thonglor

ไทย – การตลาด การขาย เพื่อเป็นตัวแทนทางธุรกิจให้กับลูกค้า – ช่วยลูกค้าขยายและหรือเพิ่มช่องทางการค้าให้กับลูกค้า – อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา แก้ผู้ซื้อ -ผู้ขาย ของทางบาร์เทอร์คารด์ – อัปเดตข่าวที่น่าสนใจและอุตสาหกรรมใหม่ๆให้แก่ลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด สรุปรายงานการซื้อ – ขาย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 3 อัตรา เงินเดือน งด.+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+คอมมิชชั่น บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปวช-ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารจัดการ เศ…รษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาด-การขาย,Trade หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี 4. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ ไหวพริบ ในการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นด้านการซื้อ-ขาย หรือเป็นอย่างดี 5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ฟัง พูด ในระดับดี 6. มีความแม่นยำในด้านตัวเลขและมีความรอบคอบในการทำงาน 7. มีความแม่นยำใน ด้านตัวเลขและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 8. มีความซื่อสัตย์ ใจรักในงานและ ทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี 9. ***มียานพาหนะและใบขับขี่รถยนต์*** ติดต่อ Khun Sudtida สว…

19 April 2016 | 5:52 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments