Call Center English(รถยนต์ญี่ปุ่น) ด่วน

หางาน กำลังหางาน Call Center English(รถยนต์ญี่ปุ่น) ด่วน

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด ผู้นำธุรกิจด้าน Outsourcing Contact Center และ BPO (Business Process Outsourcing) ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รักงานด้านการให้บริการ และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ มีความประสงค์ เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้; Call Center English(รถยนต์ญี่ปุ่น) ด่วน -ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก้ไขการใช้งานรถยนต์แก่ลูกค้า -รับเรื่องร้องเรียน และรับฟังปัญห…ร BTS, Airport Link ทางออกที่ 4 ข้ามถนนศรีอยุธยามาฝั่งตรงข้ามตึกที่ 2 ซ้ายมือ จุดสังเกตอาคารที่ติดกับ อาคารวรรณสรณ์ เอกสารประกอบสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด ติดต่อ : Human Resource Department – Corporate Service Division 475 อาคาร สิริภิญโญ ชั้น 3 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ :02 203 9000 Fax : 02 248 0935…

5 November 2015 | 7:58 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments