Call center (Inbound) กรุงเทพฯและจ.เชียงใหม่

หางาน หางานใหม่ Call center (Inbound) กรุงเทพฯและจ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ – ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้วย ความซื่อสัตย์และมั่นคง ตลอดระยะเวลา60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ ตำแหน่ง : Call center (Inbound) กรุงเทพฯและจ.เชียงใหม่ รายละเอียดของงาน ให้คำแนะนำและบริการด้านข้อมูลในเรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันที่โทรเข้ามาสอบถาม ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ประสานงานกับหน่วยงานภายใน รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและแก้ไขในเบื้องต้น รองรับการบริการลูกค้าช…่องทางโทรศัพท์และ E-mail สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 12 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 24 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากมีประสบการณ์ Call Center / Telesales จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมวางแผนกำลังคนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ช…

16 January 2016 | 11:23 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments