CHEF (พ่อครัว)

งาน หางาน CHEF (พ่อครัว)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – ที่รับผิดชอบ สร้างสรรค์รายการอาหาร – ควบคุมดูแลความสะอาดและสุขอนามัยในส่วนงานที่รับผิดชอบ อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ สวัสดิการ สวัสดิการ 1.โบนัสประจำปี 2.ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 100,000 บาท ต่อ ปี และครอบครัวพนักงานละ 30,000 บาท ต่อ ปี 3.เงินช่วยเหลือปฏิบัติงาน การเดินทาง ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด 4.ประกันสังคม 5.ประกันชีวิต คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์ในการทำงานร้านอาหาร หรือในโรงแรมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 2. โดยเป็นกุ๊กครัวไทย หรือครัวยุโรป (แยกหรือรวมในคนเดียวก็ได…บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) “ซีพีเอฟ” เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงส…

18 October 2015 | 7:52 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments