Chief Area (ดูแลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และนครปฐม)

สมัครงาน งานใหม่ Chief Area (ดูแลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และนครปฐม)

บริษัท เวนทัส เทรดดิ้ง จำกัด – จังหวัดราชบุรี – บริษัท เวนทัส เทรดดิ้ง จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำอัดลม Big Cola เป็นบริษัทชาวต่างชาติ 100% Chief Area (ดูแลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และนครปฐม) – ติดต่อประสานงานกับลูกค้ารายใหญ่ในแต่ละจังหวัด – ดูแลบริหารทีมขายในแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ – สามารถเดินทางไปตามจังหวัดที่รับผิดชอบได้ – สามารถเจรจาต่อรองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ – สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้เป็นอย่างดี – ทำยอดการขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ…กำหนด – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี – อื่นๆตามที่บริษัทฯมอบหมาย อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ ตามกฎหมายกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ พร้อมทั้งต้องมีรถยนต์ส่วนตัว 4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ขยัน อดทน 6. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. สามารถหาบุคคลค้ำประกันไ…

24 September 2015 | 1:26 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments