Chief Engineer – ประจำโครงการคอนโดสูงย่าน BTS สะพานตากสิน

สมัครงาน หางาน Chief Engineer – ประจำโครงการคอนโดสูงย่าน BTS สะพานตากสิน

กรุงเทพฯ – มทั้งให้บริการ และให้คำแนะนำลูกค้าในด้านวิศวกรรมงานระบบอาคารต่างๆ 6. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองงานซ่อมบำรุง ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน 7. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ ให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. ร่วมวางแผนพร้อมเตรียมงบประมาณประจำปี สำหรับซ่อมบำรุงรักษางานระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 9. ประพฤติ และปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา วีดีโอ สมัครงาน เก็บงาน Chief Engineer – ปร…ะจำโครงการคอนโดสูงย่าน BTS สะพานตากสิน รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน 1. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม งานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ดูแลงานเอกสารต่างๆ รวมถึงสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. ปร…

12 August 2018 | 10:20 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments