Clerk (เลขานุการ/ธุรการ) บจม.การบินไทย สุวรรณภูมิ

งาน กำลังหางาน Clerk (เลขานุการ/ธุรการ) บจม.การบินไทย สุวรรณภูมิ

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – (เลขานุการ/ธุรการ) บจม.การบินไทย สุวรรณภูมิ ปฏิบัติงานธุรการต่างๆ ในสำนักงาน เช่น จัดพิมพ์ คัดแยกเอกสาร บันทึกรายการเอกสาร จัดทำเอกสาตามหมวดหมู่ สืบค้นติดตามเอกสาร รับ – ส่ง เอกสารด่วน (By Hand) ให้แก่หน่วยงาน จัดทำข้อมูลเข้าระบบ Access ตรวจสอบ/บันทึกครุภัณฑ์ของหน่วยงาน งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน 10,260 สวัสดิการ ประกันสังคม -ตรวจสุขภาพประจำปี -เครื่องแบบ -เบี้ยขยัน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย , หญิง 2. อายุ 21 – 35 ปี 3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 4. วุฒิการศึกษา ปว…บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ( i-SUPPORT Co., Ltd.) จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประเภทธุรกิจ และการบริการ 1. IT&Network&Business Outsourcing ผลงาน ปี 2554 บมจ. การบินไทย (Thai Airways) IT Service Desk , DataEntry , ThaiShop , ปี 2553 บจก. อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย Network Operation & Support , ปี 2552 บจก. DTAC Operation & Support 2.บริการเสริม SMS บนมือถือ 3.บริการ i-Wifi เป็นบริการ Internet 3G บนรถโดยสาร Clerk…

8 August 2015 | 6:47 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments