Collection Officer (เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน) ด่วนมาก

สมัครงาน ค้นหางาน Collection Officer (เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน) ด่วนมาก

กรุงเทพฯ – ินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการเพิ่มเติม : – ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (สำนักงานใหญ่ จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 17:30, สาขา A money หมนุเวียนวันหยุด) – มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น – โบนัสตามผลงาน – ปรับเงินเดือน , ปรับตำแหน่ง ประจำปี – ค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะตำแหน่ง) – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสังคม – ประกันชีวิต, ประกันกลุ่ม – ประกันสุขภาพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล OPD-IPD – วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สูงสุด 15 วัน) – วันหยุดประเพณี 15-17 วัน/ปี (ตามประกาศวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย) – ยูนิฟอร์ม – ค…รศึกษาอนุปริญญา/ ปวส.ขึ้นไป – มีทักษะคอมพิวเตอร์ได้ดี – สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี – หากมีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้สินจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ***ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่***…

25 August 2016 | 10:34 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments