Cook/พ่อครัว/แม่ครัว

สมัครงาน หางานใหม่ Cook/พ่อครัว/แม่ครัว

กรุงเทพฯ – ์ ผลไม้ 3. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดเป็นรายวันหรือตามระยะเวลา ที่เหมาะสม เช่น 2 วัน 3 วัน เป็นต้น จัดซื้อหรือสั่งการซื้อรายการเครื่องประกอบอาหารวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร เครื่องปรุงอาหาร และเก็บอาหาร ถนอมอาหารแต่ละประเภท ให้เหมาะสม 4. จัดการเตรียมส่วนประกอบอาหาร เพื่อพร้อมปรุง 5. ให้คำแนะนำผู้ช่วยปรุงอาหาร ควบคุมปริมาณ และควบคุมการล้างจานและสิ่งที่ใช้บริโภคอื่นๆ 6. คัดเลือกคนงานที่รับผิดชอบงานในครัวได้ และแนะนำวิธีเสริฟอาหาร 7. อาจจัดเก็บข้อมูลคุณค่าอาหารทางโภชนาการของแต่ละชนิด แล…. ร่างกาย สุขภาพแข็งแรง 5. เป็นคนใจกว้าง สามารถยอมรับคำติชมจากลูกค้าได้พยายามเสาะแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ ให้มากขึ้น 6. เป็นคนมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 7. ซื่อสัตย์ ขยัน และรักความสะอาด 8. (ถ้าสามาราทำเมนูไข่ได้ทุกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) Job Details รายละเอียดงาน 1. วางแผนออกรายการประกอบอาหารต่อมื้อ หรือรายวัน อาจเป็นรายการอาหารไทย หรืออาหารเทศและของหวาน 2. กำหนดรายการเครื่องประกอบอาหารซึ่งอาจจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฤดูกาลสำหรับเครื่องปรุงบางประเภทเช่น ผักสด ปลา เนื้อสัตว…

11 November 2017 | 8:55 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments