Coordination Assistant (Prevention and Awareness Raising)

รับสมัครงาน งานว่าง Coordination Assistant (Prevention and Awareness Raising)

ไทย – บก.ไทยเอ็นจีโอ ประกาศรับสมัครงาน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง Coordination Assistant (Prevention and Awareness Raising) โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานกรุงเทพมหานคร ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านเเรงงาน ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนเเละการพัฒนา โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชนเพื่อจัดอบรมให้แก่เจ้าข…ำหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยจัดทำร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 2561 กรุณาส่งใบสมัครมาที่ E-mail : mthaim420@gmail.com หรือ ที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ผู้สมัครที่ได้ร…

13 October 2015 | 7:55 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments