Corporate Administrator

หางาน หางานใหม่ Corporate Administrator

BRANDi Corporation Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – และความสุขไปพร้อมๆ กัน ชอบเรียนรู้และยอมรับข้อผิดพลาดของปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร หรือมีทักษะด้านไหน ขอเพียงพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มาร่วมกันสร้างคุณค่าของคุณไปพร้อมๆกับเรา เรามั่นใจว่า แบรนดิ คือ ที่ทำงานในฝันของคุณ RESPONSIBILITIES ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการงานเอกสารของบริษัทให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและเก็บรักษา สำรวจ จัดหา และบำรุงร…การบริหารจัดการงาน เป็นกระบวนการ ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีหลักการดำเนินงาน ที่สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของระบบต่างๆในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยการประสานและเชื่อมโยง สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน จัดการสิ่งเหล่านั้นด้วยความ ใส่ใจ คาดคะเนความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงคิดค้นวิธีการดำเนินงานด้วยวิธีใหม่ๆเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม หากคุณรักในความเป็นผู้ริเริ่ม มองเห็นโอกาสในการสร้างสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ เชื่อมั่นในการขับเคลื่อน องค์กรที่มีความเป็นระเบียบ…

6 April 2017 | 5:13 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments