Corporate Governance Secretary

สมัครงาน ค้นหางาน Corporate Governance Secretary

The Siam Cement PCL (SCG) – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES ศึกษาและจัดทำนโยบาย/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ดูแลปฏิบัติงานและการจัดทำรายงาน/รายงานประจำปี/ข้อมูลของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักการ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจีและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น QUALIFICATIONS จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา กฎหมาย หรือ อักษรศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70 ขึ้นไป มีคะแนน TOEIC มากกว่าหรือเท่ากับ 550 ขึ้นไป หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบรรษัทภ…ิบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์) ชอบการประสานงานกับผู้อื่นและรักการบริการ (Service mind) เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจับใจความ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นได้ดี มีความอดทนและทำงานภายในเวลาที่จำกัดได้ ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษา งานเลขานุการ กฎหมาย SKILLS PREFERRED Business: Corporate Law Business: Management Languages: English- good Business: Negotiation General Skills: Problem Solving General Skills: Work Well Under Pressure General Skills…

26 July 2017 | 7:51 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments