Credit Sale (ผู้เชี่ยวชาญการขายและส่งเสริมการตลาด) สาขา เชียงใหม่

งาน งานว่าง Credit Sale (ผู้เชี่ยวชาญการขายและส่งเสริมการตลาด) สาขา เชียงใหม่

บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด – จังหวัดเชียงใหม่ – ดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปสกหรือความสามารถของผู้สมัคร)**** อัตรา – เงินเดือน เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น +ค่าเดินทาง/ ตามตกล สวัสดิการ มีรายละเอียดดังนี้ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม วันลาพักผ่อนประจำปี อบรมโดยหลักสูตรจากต่างประเทศ สัมมนาและกิจกรรมสานสัมพันธ์ประจำปี ดูงานในสำนักงานใหญ่และสาขาในต่างประเทศ เติบโตในระดับหัวหน้างานคนสำคัญขององค์กร ท่องเที่ยวประจำปี โบนัสประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. – ชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ขึ้นไป 2. – วุฒ…ิการศึกษาระดับปวช-ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. – ****มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย การบริหารงานเครดิต กลุ่มร้านค้า ยี่ปั๊ว-ห้าง ท้องถิ่น หรือทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. – มีไหวพริบ ทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ อย่างดีเยี่ยม 5. – มีความกระตื้อรื้นรน คล่องตัว ทัศนคติที่ดีในการทำงาน 6. – มีภาวะผู้นำ การบริหารจัดการทีมขายอย่างดีเยี่ยมและปฏิบัติเองได้จริง 7. – มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูด ในระดับดี 8. **มียา…

3 December 2015 | 8:50 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments