CS import-export / ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

หางาน งานว่าง CS import-export / ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

วัฒนา, กรุงเทพฯ – ริการคืน 19 ทวิ,คิดค่าบริการต้นทุน,คีย์เงินรับล่วงหน้า 4. ตรวจสอบชุดเอกสารค่าบริการ,จัดส่งเอกสารใบแจ้งหนีี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษีให้ลูกค้า 5. เก็บเอกสารและใบ voucherที่วางบิลแล้ว 6. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน CS import/export 2 อัตรา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 อัตรา/เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 25 ปีขึ้นไป (ชาย หรือ หญิง…บริษัท วี.ซี.ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2511ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกและให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นผู้นำที่มีความรู้ความชำนาญในการให้บริการกว่า 40 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตของกรมศุลกากรรุ่นบุกเลขที่ 65 ปัจจุบันบริษัทฯได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเออีโอ No.31 เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการ เป็นจ…

19 March 2016 | 11:33 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments