CSR Manager / CSR Officer ประจำ จ.นครปฐม

สมัครงาน งานใหม่ CSR Manager / CSR Officer ประจำ จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม – านประจำโรงงานหรือฟาร์มต่างจังหวัด (บางตำแหน่ง) ค่าเสื่อม ค่าน้ำมันรถ ค่าประกันรถยนต์ (บางตำแหน่ง) ตำแหน่ง : CSR Manager / CSR Officer ประจำ จ.นครปฐม รายละเอียดของงาน – วางแผนด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เชิงรุก – ติดตามข่าวสารบริษัทจากสื่อต่างๆและรายงานต่อผู้บริหาร – จัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น – เป็นตัวแทนบริษัทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีสู่ชุมชน – พัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อให้บริษัทอยู่ร่วมกับชุมช…นได้ดี – ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน CSR Manager 1 อัตรา, CSR Officer 3 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีทักษะในการพูดคุยและติดต่อประสานงานที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล้ว สามารถติดต…

10 August 2015 | 10:49 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments