Customer Management Trainee (โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

รับสมัครงาน งานใหม่ Customer Management Trainee (โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

Major Cineplex Group Plc. – กรุงเทพฯ – Responsibilities Operation เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงกับการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์อันดับ 1 ของไทย Management เรียนรู้และ Workshop กับเทคนิคการเป็นผู้บริหารในอนาคตครบถ้วนทุกด้าน Project สนับสนุนการทำโครงการหรือโครงงานด้วยระบบพี่เลี้ยงที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด Qualifications เพศชาย – หญิง กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาบริหารธุรกิจหรือการจัดการ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 บุคลิกภาพดีและมีใจรักการบริการ สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ SALARY 6,000 – 9,000 THB, Salary…

7 January 2017 | 8:57 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments