Customer Service Officer (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์)

งาน ค้นหางาน Customer Service Officer (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์)

พญาไท, กรุงเทพฯ – ีประสบการณ์ด้านการขายในโรงพิมพ์มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือล้นและมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการพูดเจรจาได้ดีและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า วิธีการสมัคร – สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของJobThai – ส่งใบสมัครทางEmail ติดต่อ คุณธนาภรณ์ วงศ์วชิระ GOGOPRINT CO.,LTD. 128/52 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 5 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 089-831-1966…ของงาน ดูแลลูกค้าที่สนใจสินค้าและบริการของบริษัทพร้อมทั้งปิดการขายได้ ประสานงานขายกับลูกค้าและทีมงานทั้งฝ่ายขายและฝ่ายผลิต จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารอื่นๆ ต่อรองราคากับทางบริษัทคู่ค้า ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตรวมทั้งการขนส่งจากโรงพิมพ์และการจัดส่งถึงลูกค้าให้ตรงต่อเวลาเป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 3 15,000 – 25,000 คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือปวช.ขึ้นไป ม…

17 April 2016 | 10:32 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments