CW_พนักงานหน่วยแทน (มินิเคาท์เตอร์ โลตัส /บิ๊กซี)

หางาน กำลังหางาน CW_พนักงานหน่วยแทน (มินิเคาท์เตอร์ โลตัส /บิ๊กซี)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) – จังหวัดนครปฐม – ่วนบุคคล และบริการด้านบัตรเครดิต เพื่อจัดหาบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและตัวแทนร้านค้าต่าง ๆ เรากำลังหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มาร่วมเติบโตไปกับเรา ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ CW_พนักงานหน่วยแทน (มินิเคาท์เตอร์ โลตัส /บิ๊กซี) 1. นำเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทฯให้แก่บุคคลทั่วไป 2. ตรวจสอบข้อมูลสินค้าและรายการโปรโมชั่นและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ 3. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ที่ต้องการสมัคร รวมถึงติดตามเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน 4. บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อใช้บร…บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียวในปี 2537 โดยประกอบธุรก…

11 February 2016 | 6:26 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments