(D3) Recruitment Officer (Rama 3 / Ratburana) ด่วน

รับสมัครงาน กำลังหางาน (D3) Recruitment Officer (Rama 3 / Ratburana) ด่วน

ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ – บางคอแหลม, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ – บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มขีด ความสามารถที่เอื้ออำนวยประโยชน์ในส่วนบุคคลและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นแรงช่วยผลักดันด้วยการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศของเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อไ… Officer (Rama 3 / Ratburana) ด่วน ! • ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาให้ทันตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ • สกรีนผู้สมัครงานให้ตรงตามคุณสมบัติที่หน่วยงานต้องการ • วิเคราะห์ช่องทาง และเครื่องมือในการสรรหา • โทรสัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น (Phone Interview) • ส่ง Profile ของผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติให้กับหน่วยงานเพื่อพิจารณา • ประสานงานการนัดสัมภาษณ์งานระหว่างผู้สมัครงานกับหน่วยงาน • คอยติดตามผลการสัมภาษณ์งานกับหน่วยงาน • Update ตำแหน่งงาน และเตรียมข้อมูลเพื่อลงประกาศงานตามเว็บไซต์ • ดูแลผู้สมัคร…

11 May 2017 | 4:53 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments