Dealer Executive ประจำภาคกลาง/ภาคใต้/ภาคตะวันออก(พัทยา,ระยอง,จันทบุรี)

รับสมัครงาน ค้นหางาน Dealer Executive ประจำภาคกลาง/ภาคใต้/ภาคตะวันออก(พัทยา,ระยอง,จันทบุรี)

กรุงเทพฯ – ะจำภาคกลาง/ภาคใต้/ภาคตะวันออก(พัทยา,ระยอง,จันทบุรี) 1.รับผิดชอบผลการดำเนินงานและประสานงานการพัฒนารูปแบบการบริหารงานขายของ Aroma Shop 2.บริหารยอดขาย กำไรและค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop 3.บริหารงบการตลาดและงบค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop 4.จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 4 เงินเดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินเชื่อสวัสดิการ ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยง ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เงินช่วยเหลือส…มรส เงินช่วยเหลือคลอดบุตร เงินช่วยอุปสมทบ เงินช่วยงานฌาปนกิจศพ ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เฉพาะกลุ่ม) ประกันกลุ่ม (ตามอายุงาน) สินค้าราคาพนักงาน ของขวัญวันเกิด เป็นต้น วันทำงาน : สำนักงานใหญ่ – จันทร์-ศุกร์ วันทำงาน : พนักงานหน้าร้าน/พีซี/ผลิต – ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ มีวันหยุด 1 วัน ทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน เกินเวลาปกติ คิดเป็น OT คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในการขาย 5 ปีขึ้นไปด้านการดูแลตัวแ…

29 January 2016 | 11:49 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments