Dealer Executive ประจำภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)

สมัครงาน งานใหม่ Dealer Executive ประจำภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)

จังหวัดนครศรีธรรมราช – น) – ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) – ของขวัญวันเกิด – สิทธิการลงทุน/แฟรนไชส์ – รางวัลอายุการทำงานนาน – ชุดฟอร์มพนักงาน – พัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น ตำแหน่ง : Dealer Executive ประจำภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) รายละเอียดของงาน -เพศชาย อายุ 25-35 ปี -มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี -มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช -รับผิดชอบงานขายในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช -มีรถยนต์เป็นของตนเอง *** มีสวัสดิการ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสมตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัต…ิงาน ปฏิบัติงานตามภาคต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย 25 – 35 ปี ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการขาย 2 ปีขึ้นไปด้านการดูแลตัวแทนจำหน่าย รักการทำงานแบบมีระบบ วิเคราะห์การทำงาน เข้าใจระบบการทำ Business Review และวิเคราะห์ตลาดได้ สามารถโน้มน้าวตัวแทนจำหน่ายให้ทำงานตามระบบของบริษัทและสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ -เชื่อในระบบการตลาดและสามารถจัดกิจกรรม…

11 October 2016 | 10:03 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments