Demand Planner (นิคม 304 ปราจีนบุรี)

สมัครงาน ค้นหางาน Demand Planner (นิคม 304 ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – ะกันอุบัติเหตุหมู่ โบนัส โอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 – 26 วัน / ปี วันหยุดตามประเพณี 15-16 วัน/ปี การฝึกอบรมและพัฒนา ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน รางวัลอายุการทำงาน / เบี้ยขยัน จำหน่ายอาหารและสินค้าราคาถูก ชมรมกีฬาและสันทนาการ ของขวัญแต่งงาน ตำแหน่ง : Demand Planner (นิคม 304 ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน – วางแผนการผลิตและแผนความต้องการวัตถุดิบ เพื่อให้เครื่องจักรผลิตกระดาษและเครื่องแปรรูปกระดาษ – สามารถผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับแ…ผนพยากรณ์การขายของฝ่าย Demand planning , ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย โดยรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 (ปราจีนบุรี) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร Graduated in IE Engineering or related field, GPA 2.5 ีup Age 22-27 years old 0-4 years experience Knowledge ISO or any…

17 December 2015 | 11:45 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments