Digital Project Manager

รับสมัครงาน งานว่าง Digital Project Manager

สวนหลวง, กรุงเทพฯ – ีมงาน) – บริหารต้นทุนโครงการ – ติดตามให้โครงการเสร็จตามเวลาหรือแผนที่วางไว้ – แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 24-29 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ คณะนิเทศศิลป์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในบริหารโครงการ (Project Manager) หรืองานประสานงาน อย่างน้อย 1-2 ปี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ ถ้ามีทักษะในการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพ…บริษัท ฟอร์วิซ จำกัด (Forviz) เราไม่ใช่เป็นแค่บริษัท Design หรือเป็นแค่บริษัท Software Development แต่เราเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างโลก 2 โลกนี้ เพื่อสร้าง Product และ Service ที่ยอดเยี่ยมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดีที่สุด โดยเราเรียกตัวเองว่า “User Experience Designer” งานหลักของเราคือการพัฒนา Product ประเภท Digital Experience อาทิ Website, Touchscreen Application และ Mobile Application โดยบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำมากมาย เช่น Land&Houses, SC Asset, PTT, Terminal21, The…

10 September 2015 | 7:49 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments