Direct Sales Staff (ขาย SIM) ประจำ จ.นครราชสีมา,จ.อุบลราชธานี,จ.บุรีรัมย์,จ.สุรินทร์ (หลายอัตรา)

สมัครงาน ค้นหางาน Direct Sales Staff (ขาย SIM) ประจำ จ.นครราชสีมา,จ.อุบลราชธานี,จ.บุรีรัมย์,จ.สุรินทร์ (หลายอัตรา)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – จังหวัดสุรินทร์ – ิการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ ให้บริการชําระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จําหน่ายบัตรแทนเงินสด ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ และให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ Direct Sales Staff (ขาย SIM) ประจำ จ.นครราชสีมา,จ.อุบลราชธานี,จ.บุรีรัมย์,จ.สุรินทร์ (หลายอัตรา) – เป็นตัวแทนของบริษัทในการขายนำเสนอ SIM, Handset แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปในแต่ละโซนพื้นที่ต่างๆ – ติดตาม ประสานงานภายในบริษัทให้นำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า – ติดตามการขายให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่กำหนด อัตรา : หล…บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 900 MHz ในระบบดิจิตอล GSM (Global System for Mobile Communication) และมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (DPC) ซึ่งให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 1800 MHz ในระบบดิจิตอล GSM 1800 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมด้านอื่น ๆ อีกด้วย ได้แก่ นําเข้าและจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บร…

18 January 2018 | 7:48 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments