Draftman ช่างเขียนแบบ โครงการ M.E.NIKKISO บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

งาน งานว่าง Draftman ช่างเขียนแบบ โครงการ M.E.NIKKISO บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา – วามสำเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าวภายใต้กรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของ องค์กร”‘ สมัครงาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา เงินเดือน(บาท) :ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนแบบก่อสร้างทางวิศวกรรม 2.เคลียร์แบบบก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ 1.ปรับเงินเดือนประจำปี 2…”บริษัท จอมธกล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 16 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นการยอมรับจากลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยมีผลงานมากมายกว่า 60 โครงการในหลากหลายรูปแบบอาทิ เช่น คอนโดมิเนียม ,อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โฮมออฟฟิศ หมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว โรงงานอุตสาหกรรม และบ้านเดี่ยวพร้อมงานตกแต่งภายใน เบื้องหลังค…

23 December 2016 | 11:59 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments