DRAFTMAN

รับสมัครงาน มองหางาน DRAFTMAN

กรุงเทพฯ – 1.ศึกษารายละเอียดความต้องการของงาน และ ทำการเขียนแบบ รายละเอียดส่วนประกอบของโครงการก่อสร้าง 2.เขียนแบบ เอกสารอื่นๆประกอบโครงการก่อสร้างได้ 3.เขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4.เครียแบบงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ช /ญ อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิ ปวช.-ปวส. ก่อสร้าง /สถาปัต/โยธา 3. สามารถใชโปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี 4. ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป 5. มีความอดทน /ซื่อสัตย์ / รับผิดชอบ/ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6…ะทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร 02-404-2954 fax:034-100423 ติดต่อ – สอบถาม 169/112 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 02-404-2954 |…

30 April 2016 | 7:36 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments