Dry Food Buyer

รับสมัครงาน กำลังหางาน Dry Food Buyer

บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – วัฒนา, กรุงเทพฯ – วจสอบการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า •วางแผนการจัดซื้อ หาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท •กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อและควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในหน่วยงาน •ร่วมมือกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตราฐานของสินค้าและบริการที่ต้องการ •เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม •ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามประสบการณ์ สวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม ประกันกลุ่ม ประกันสังคม เบ…บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกิจการด้านค้าปลีก มินิมาร์ท และซุปเปอร์มาร์เก็ต Dry Food Buyer •รับผิดชอบงานจัดซื้อ ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อเจรจาต่อรองในการซื้อสินค้า •ประสานงานภายในองค์กรเพื่อสรรหาสินค้าใหม่ๆ และจัดหาสินค้าตัวอย่างให้กับองค์กร •การจัดหาซัพพลายเออร์ใหม่และผลิตภัณฑ์สำหรับแคมเปญส่งเสริมการขาย •รับผิดชอบการควบคุมตรวจสอบงานด้านจัดซื้อจัดหา คัดเลือกสินค้าและหาแหล่ง Supply ที่มีคุณภาพรวมทั้งศึกษาแนวทางในการพัฒนา Vendor เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพสินค้า ตร…

25 March 2017 | 5:47 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments