Dry Food Buyer

งาน ค้นหางาน Dry Food Buyer

บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – วจสอบการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า วางแผนการจัดซื้อ หาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อและควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในหน่วยงาน ร่วมมือกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตราฐานของสินค้าและบริการที่ต้องการ เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ อัตรา 1 เงินเดือน ตามประสบการณ์ สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม ประกันกลุ่ม ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าเ…บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินกิจการด้านค้าปลีก มินิมาร์ท และซุปเปอร์มาร์เก็ต Dry Food Buyer รับผิดชอบงานจัดซื้อ ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อเจรจาต่อรองในการซื้อสินค้า ประสานงานภายในองค์กรเพื่อสรรหาสินค้าใหม่ๆ และจัดหาสินค้าตัวอย่างให้กับองค์กร การจัดหาซัพพลายเออร์ใหม่และผลิตภัณฑ์สำหรับแคมเปญส่งเสริมการขาย รับผิดชอบการควบคุมตรวจสอบงานด้านจัดซื้อจัดหา คัดเลือกสินค้าและหาแหล่ง Supply ที่มีคุณภาพรวมทั้งศึกษาแนวทางในการพัฒนา Vendor เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพสินค้า ตร…

13 February 2016 | 8:48 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments