Electrical project engineer

สมัครงาน กำลังหางาน Electrical project engineer

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) – จังหวัดนครราชสีมา – ลี้ จำกัด เพื่อผลิตและประกอบอุปกรณ์ต่างๆสำหรับระบบไฟฟ้า และบริษัท จี. เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด เพื่อผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ด้วยธุรกิจเครือข่ายที่เติบโต ครอบคลุม และส่งเสริมให้แต่ละส่วนดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว กลุ่มบริษัทกันกุล จึงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจโดยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งประเทศพม่า สิงคโปร์ ประเทศลาว เวียดนาม และมาเลเซีย ในปี 2552 บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท กันกุล…บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2525 โดยคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้ก่อตั้งและนักบริหารมืออาชีพ บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) จึงได้เริ่มขยายธุรกิจของกันกุล เพื่อสร้างเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. 2535 ได้ก่อตั้งบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบ…

22 June 2017 | 7:50 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments