electrical Supervisor (ประจำไซต์โรงไฟฟ้าสระแก้ว)

หางาน งานว่าง electrical Supervisor (ประจำไซต์โรงไฟฟ้าสระแก้ว)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) – จังหวัดสระแก้ว – ิงหาคม 2552 เพื่อระดมทุนมาใช้ในกิจการดำเนินงานของธุรกิจกันกุลให้เติบใหญ่ต่อไปโดยบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนถึง 659,999,984 บาท electrical Supervisor (ประจำไซต์โรงไฟฟ้าสระแก้ว) ควบคุม ให้คำปรึกษาและดูแลหน้างาน ให้งานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีคุณภาพมาตราฐาน ตามแบบ For Construction ให้ได้ผลของงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวันและภาพรวม ดูแลให้คนงานมีความเข้าใจในงานที่ทำ วิธีการทำงาน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน ร่วมกับหัวหน้าคนงาน มีเป…ู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-45 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี ในสาขาวิศวรรมไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง 3. มีความรู้ในเรื่องระบบไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงาน 4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านโรงไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. สามารถเดินทางไปประจำในต่างจังหวัดได้ 6. มีความขยันในการทำงาน 7. สามารถรับรูปแบบของสัญญาแบบมีระยะเวลาได้ 8. เริ่มงานได้ทันจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน สระแก้ว จังหวัด สระแก้ว วิธีการรับสมัครงาน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) ติดต่อ : คุณเอกภพ จุมพลหล้า…

15 August 2015 | 10:25 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments