Electrician Shift Supervisor

สมัครงาน งานว่าง Electrician Shift Supervisor

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd. – จังหวัดเพชรบูรณ์ – **ดูแลระบบไฟฟ้าของโรงงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ควบคุมการทำงานของลูกทีม** **สวัสดิการ** – บ้านพักพนักงาน และรถรับส่งนักเรียน – ชุดยูนิฟอร์ม – การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน RESPONSIBILITIES ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคุมการทำงานภายในกะ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ จบการศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าในโรงงาน อย่างน้อย…

30 December 2017 | 8:58 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments