Electronics Design Engineer (Urgent)

หางาน งานว่าง Electronics Design Engineer (Urgent)

D.T.C. Enterprise – บางนา, บางนา, กรุงเทพฯ – ี่ยวกับผลิตภัณฑ์/พัฒนาหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้รองรับปลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่และนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริม งานด้านบริการ,ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา Hardware ให้กับพนักงานภายในองค์กร: ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเรื่อง Hardware ให้กับพนักงานภายในองต์กร กิจกรรมตามนโยบายบริษัทฯ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย Qualifications เพศ ชาย/หญิง อายุ 22- 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษ…ะในการออกแบบวงจร Electronic , Embedded System อย่างน้อย 1 ปี สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม Micro Controller / C / Java Embedded มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุทธ์ และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านMicrocontrollerได้เป็นอย่างดี เป็นคนละเอียด การเขียนโปรมแกรมต้องการความอดทนในการวิเคราะห์รายละเอียด มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้โปรแกรม และ สามารถลำดับ จัดเรียง การทำงาน ได้อย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ ขยัน คล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักการให้บริการ หากมีผลงานเวปที่เคยพัฒนาหรือโครงงาน กรุณานำมาเสนอในวันสัมภ…

10 December 2016 | 8:38 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments