Engineer (วิศวกรโยธา)

รับสมัครงาน ค้นหางาน Engineer (วิศวกรโยธา)

Better World Green Public Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Better World Green Public Co., Ltd. รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบและจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้างด้านโยธา 2. จัดทำบัญชี BOQ และรับผิดชอบจัดซื้อ/จัดหาเครื่องจักรงานก่อสร้างด้านโยธา 3. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา 4. สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิศวกรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดก…รุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถออกแบบก่อสร้างได้ (AutoCAD) 4. สามารถขับรถยนต์ ( มีใบขับขี่รถยนต์) และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ค้างคืนเป็นครั้งคราว) 5. สามารถตรวจแบบก่อสร้างได้ 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรและทักษะในการนำเสนอที่ดี 7. นักศึกษาจบใหม่พิจารณาจากประสบการณ์ฝึกงาน** รายละเอียดบริษัท : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มห…

14 April 2016 | 7:26 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments