Engineer ( Field ) ประจำลพบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ Engineer ( Field ) ประจำลพบุรี

จังหวัดลพบุรี – ะสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จําหน่ายบัตรแทนเงินสด ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ และให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ สวัสดิการ – ประกันสุขภาพ – ประกันชีวิต – อุบัติเหตุ – กองทุนประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน – Staff Promotion & Privilege – สหกรณ์ออมทรัพย์ – ห้องสมุด – Fitness ตำแหน่ง : Engineer ( Field ) ประจำลพบุรี สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิศวกรรม AIS ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อัตรา เงินเดือน รับเพิ่ม 1 อัตราเท่านั้น 22,000+ค่าประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร…กสารประกอบการสมัครงาน – รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป – หลักฐานทางการศึกษา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 414 อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร : 02-029-4241 แฟกซ์ : 02-029-5799 Website :…

1 April 2016 | 10:50 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments